O Nas

Bank Spółdzielczy w Kórniku to aktywny, rzetelny partner świadczący kompleksowe i efektywne usługi finansowe na rynku lokalnym.

Bank Spółdzielczy w Kórniku działa od 1869 roku, kiedy to powstała Kasa Oszczędności i Pożyczki Kółka Włościańsko – Rolniczego w Kórniku, wchłaniając kilka lat później Kasę Pożyczek i Oszczędności dla Przemysłowców Kórnickich i Bnińskich, a następnie po przekształceniu się w Bank Ludowy w Bninie, połączyła się w dwudziestoleciu międzywojennym z powstałym w 1906 roku Bankiem Ludowym w Kórniku.

Od 1991 roku Bank Spółdzielczy w Kórniku jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej, którą tworzy 206 Banków Spółdzielczych i SGB – Bank SA.

Bank Spółdzielczy w Kórniku jest jedną z najstarszych polskich spółdzielni kredytowych powstałych pod zaborem pruskim. Wraz ze wszystkimi spółdzielniami kredytowymi w Polsce, Bank przeszedł wiele – lata niewoli, w których działalność była przede wszystkim wyrazem samoobrony społeczeństwa polskiego przed eksterminacyjną polityką zaborcy, później trudne lata w Polsce niepodległej, kiedy na życie gospodarcze kraju oddziaływały negatywne skutki kilkuletniej inflacji oraz dewaluacji marki polskiej, następnie lata wielkiego kryzysu lat 1929-1935 i wreszcie ponad 40 lat w Polsce Ludowej, w których spółdzielczość kredytowa nie miała korzystnych warunków rozwoju.

Z najnowszej historii Banku, ważnym wydarzeniem było wykupienie 6 stycznia 1997 roku Banku Spółdzielczego w Zaniemyślu. Od tego czasu działa jako Bank Spółdzielczy Kórnik Oddział w Zaniemyślu. Z czasem zostały otwarte dwie Filie Banku, w Borówcu – działająca od 28 maja 2001 roku i Filia w Bninie – działająca od 20 czerwca 2002 roku.

Dziś Bank Spółdzielczy w Kórniku to rzetelny partner świadczący kompleksowe i efektywne usługi finansowe na rynku lokalnym. Pamiętając o tym, że to klient wyznacza standard obsługi, staramy się na bieżąco dostosowywać naszą ofertę do potrzeb i wymagań rynku. Od wielu lat współpracujemy z okolicznymi gminami, przedsiębiorcami i społecznością lokalną  a doświadczenie zdobyte w trakcie tych lat wykorzystujemy i doskonalimy się, aby poziom wykonywanej obsługi bankowej był na najwyższym poziomie.