Wielka Loteria Lokat – wygraj 100 000 zł!

Dodatkowo w naszym banku do wygrania 1 nagrodę pieniężną o wartości 2000 zł. Dobrze dbać o duże... i o te mniejsze marzenia!

 

Jak możesz wygrać 100 000 zł? To proste!

·         Załóż lokatę w Banku Spółdzielczym w Kórniku i przystąp do loterii.

·         Dotrzymaj terminu lokaty i czekaj na losowanie.

·         Sprawdź, czy jesteś wśród zwycięzców.

 

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii na https://loterialokat.sgb.pl/ 

 

A Ty co zrobisz, jak wygrasz?

 

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl.

Wielka Loteria Lokat – wygraj 100 000 zł! Wielka Loteria Lokat – wygraj 100 000 zł!