Aktualności

FAŁSZYWE WIADOMOŚCI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Pragniemy Państwa poinformować iż poprzez pocztę elektroniczną rozsyłane są wiadomości o treści "Dodatkowe opłaty dla rachunków w Bankach Spóldzilczych SGB" - prosimy usuwać takie wiadomości.

Oferta sprzedaży nieruchomości w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 22

Bank Spółdzielczy w Kórniku posiada do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 22.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa  zabudowana, położona w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 22. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako: województwo wielkopolskie, powiat średzki, jednostka ewidencyjna 302505_2 Zaniemyśl, obręb nr 0017, działka nr 32 o powierzchni 0,3182 ha. Dla nieruchomości , V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie  Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą PO1D/00027558/3.

Nieruchomość posiada uzbrojenie we wszystkie dostępne media infrastruktury technicznej: energię elektryczną, gaz ziemny z sieci, wodę zimną z sieci miejskiej, kanalizację miejską oraz sieć telekomunikacyjną.

Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Działka jest wąska i długa. Część frontowa jest zabudowana wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, częściowo podpiwniczonym z częściowo użytkowym poddaszem. Budynek posiada powierzchnię użytkową 351,59 m2. W budynku przeważają powierzchnie usługowo-biurowe. W budynku zlokalizowany jest lokal mieszkalny o powierzchni 94,15 m2. Część terenu za budynkiem i z jego prawej strony jest utwardzona na łącznej powierzchni ok. 240 m2. Za utwardzeniem teren jest niezabudowany. Tylna część działki na powierzchni 1440 m2 jest ogrodzona i stanowi przedmiot najmu pod tymczasowe domki rekreacyjno-wczasowe typu „BRDA”.

Warunkiem sprzedającego jest umożliwienie prowadzenia działalności bankowej na parterze budynku w okresie 9 miesięcy od daty sprzedaży.

Oferty należy składać do 30.11.2015 roku w Centrali Banku w Kórniku, Pl. Niepodległości 31, w zamkniętej kopercie z napisem – „Oferta sprzedaży nieruchomości w Zaniemyślu”.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości.

W powyższej sprawie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8170 401.

Oferta sprzedaży nieruchomości w Biernatkach

Bank Spółdzielczy w Kórniku posiada do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Biernatkach gm. Kórnik.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 267/1 o powierzchni 3,9783 ha – KW nr PO1D/00033277/4.  Działka jest zlokalizowana we wschodniej części miejscowości Biernatki, przy Al. Flensa. Kształt działki wydłużony, regularny. Dostęp do drogi publicznej gruntowej wzdłuż zachodniej granicy działki. Otoczenie stanowią niezabudowane obszary rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka w ok. ½ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kórnik przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Oferty należy składać do 30.11.2015 roku w Centrali Banku w Kórniku, Pl. Niepodległości 31, w zamkniętej kopercie z napisem – „Oferta sprzedaży nieruchomości w Biernatkach”.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości.

W powyższej sprawie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8170 401.

Kredyt dużych możiwości

kredyt duzych mozliwosci 201510

Lokata "Jesień 2015"

lokata jesien 2015

Oferta Visa "Odzyskaj część pieniędzy"

plac karta visa 201511 odzyskaj część

Otwarcie nowej placówki Banku w Poznaniu

Informujemy o otwarciu nowej placówki Banku w Poznaniu, ul. Św. Marcin 41.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.45.

z dnia 2015-11-26
skupsprzedażśr. NBP
4.16624.38154.2763
3.93364.13144.0298
3.89543.97783.9404
5.93396.22746.0769

de minimis

de minimis plus

bfg

liczysz sie dla nas