Aktualności

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku zwołuje w dniu 12 października 2015 roku o godzinie 1700 w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku, Plac Niepodległości 20, Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie propozycji przystąpienia Banku do Systemu Ochrony SGB i podjęcie w tej sprawie uchwały.
 10. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Banku - dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku .
 11. Przyjęcie jednolitej treści Statutu Banku.
 12. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
 13. Przyjęcie bądź odrzucenie zgłoszonych wniosków.
 14. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum w I terminie zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku, Zarząd Banku na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 12 października 2015 roku o godzinie 1800 w Restauracji „Biała Dama” w Kórniku, Plac Niepodległości 20.

Statut Banku Spółdzielczego w Kórniku, oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Kórniku.

Kredyt dużych możiwości

kredyt duzych mozliwosci 201510

Lokata "Jesień 2015"

lokata jesien 2015

Otwarcie nowej placówki Banku w Poznaniu

Informujemy o otwarciu nowej placówki Banku w Poznaniu, ul. Św. Marcin 41.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.45.

Kredyt mieszkaniowy

Oprocentowanie:

WIBOR 3M +
1,93 p.p lub 1,99 p.p

Niska prowizja
Okres kredytowania do 30 lat
Brak prowizji od wcześniejszej
spłaty kredytu
Skorzystaj z dopłaty MdM

Sprawdź naszą nową ofertę
I bądź pewien, że dobrze wybrałeś!

 

Sprawdź szczegóły: Kredyt mieszkaniowy.

Kredyty dla firm

 Kredyty dla FIRM

 

Ty wiesz czego potrzebuje
Twoja firma

 

            My wiemy jak
ZABEZPIECZYĆ kredyt

 Obrotowy

 

 Inwestycyjny

 

 W Rachunku

Sprawdź szczegóły: Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD) i Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis i Poręczenia Funduszy Poręczeniowych (PLD PLUS)

Bank Spółdzielczy w Kórniku uczestniczy w rządowym programie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje z:

 • Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD),

 • Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis i Poręczenia Funduszy Poręczeniowych (PLD PLUS),

będące zabezpieczeniem kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu inwestycyjnego.

de-minimis

de-minimis plus

Szanowny Kliencie

Uprzejmie informujemy, że zlecenia płatnicze w krajowym obrocie są realizowane w oparciu o następujące godziny graniczne:

1) wpłaty gotówkowe i przelewy na rachunki prowadzone
    w Banku Spółdzielczym w Kórniku – w dniu dokonania wpłaty

2) wpłaty gotówkowe i przelewy w złotych na rachunki prowadzone
    w innych bankach:
    a) w tym samym dniu roboczym
        - złożone w placówce banku do godziny 15:00
        - złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu do godziny 15:30
    b) w następnym dniu roboczym
        - złożone w placówce banku po godzinie 15:00
        - złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu po godzinie 15:30

3) zlecenia płatności z tytułu składek ZUS w dniach 5, 10, 15 każdego miesiąca:
    a) złożone do godziny 14:30w tym samym dniu roboczym
    b) złożone po godzinie 14:30w następnym dniu roboczym

Wpłaty - Karta kibica KKS Lech

Bank Spółdzielczy w Kórniku, w ramach przystąpienia do programu „SGB Partner Kolejorza”nie pobiera opłat od wpłat na rachunki techniczne Kart kibica KKS Lech.

z dnia 2015-10-07
skupsprzedażśr. NBP
4.11694.33014.2272
3.66983.85403.7604
3.84353.92353.8869
5.61595.89765.7525

de minimis

de minimis plus

bfg

liczysz sie dla nas