Aktualności

Zaproszenie na Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku, działając na podstawie § 19 Statutu Banku w powiązaniu z § 20 i § 21 zwołuje w dniach od 06 maja 2016r. do 10 maja 2016r. Zebrania Grup Członkowskich dla członków z wymienionych grup:

GRUPA I KÓRNIK 06.05.2016 Restauracja "Nad Dunajem" godz. 16:00

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2015 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.
 8. Przedstawienie wykonania uchwał :
  1. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kórniku z dnia 18.06.2015 r.
  2. Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kórniku z dnia 12.10.2015 r.
 9. Przedstawienie wykonania wniosków poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej ocena działalności Banku w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Kredyt gotówkowy "Wiosna - Lato 2016"

kredyt gotowkowy 201603 wiosna lato

Kredyty dla rolników

kredyty dla rolników 201602

Lokata na wiosenny czas

lokata wiosna 2016

Oferta Visa "Odzyskaj część pieniędzy"

plac karta visa 201511 odzyskaj część

Kredyty dla firm

 Kredyty dla FIRM

 

Ty wiesz czego potrzebuje
Twoja firma

 

            My wiemy jak
ZABEZPIECZYĆ kredyt

 Obrotowy

 

 Inwestycyjny

 

 W Rachunku

Sprawdź szczegóły: Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD) i Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis i Poręczenia Funduszy Poręczeniowych (PLD PLUS)

Bank Spółdzielczy w Kórniku uczestniczy w rządowym programie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje z:

 • Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD),

 • Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis i Poręczenia Funduszy Poręczeniowych (PLD PLUS),

będące zabezpieczeniem kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu inwestycyjnego.

de-minimis

de-minimis plus

z dnia 2016-04-29
skupsprzedażśr. NBP
4.19464.59304.4078
3.66804.01523.8738
3.95754.04034.0215
5.36915.87985.6496

de minimis

de minimis plus

bfg

liczysz sie dla nas