Tarcza 2.0 - 2021r.

Tarcza 2.0 - 2021r.

Informacje dot. Tarczy Finansowa PFR 2.0 - 2021 rok

15 stycznia 2021r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

Dowiedz się więcej
Tarcza 2.0 - 2021r. 2021-01-15

Składanie wniosków o Tarczę Finansową 2.0 już dostępne

Bank Spółdzielczy w Kórniku rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Dowiedz się więcej
Tarcza 2.0 - 2021r. 2021-01-15

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (moratorium pozaustawowe)

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA:

Dowiedz się więcej
Tarcza 2.0 - 2021r. 2021-02-26

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (moratorium pozaustawowe) - aktualizacja

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Dowiedz się więcej