Rozliczenia pieniężne

Rozliczenia pieniężne

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Opłaty pobiera się od: Kwota
* wpłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w BS Kórnik 0,5 % nie mniej niż 5,00 zł
* wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach 1,0 % nie mniej niż 15,00 zł
Opłat nie pobiera się od:
* z tytułu podatków i opłat na rachunki Gminy Kórnik oraz Gminy Zaniemyśl, posiadających rachunek w BS Kórnik