Kredyt EKO!

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych? Bądź EKO i skorzystaj z naszego Kredytu EKO!

Dzięki naszemu kredytowi możesz sfinansować inwestycje takie jak:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;

Jakie warunki?

 • oprocentowanie zmienne WIBOR 12M + marża Banku
 • prowizja 1% kwoty udzielonego kredytu
 • maksymalna kwota kredytu do 70 000,00 zł
 • długi okres kredytowania  - do 84 miesięcy

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych osiągających dochód ze stosunku pracy, gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz z tytułu emerytury lub renty.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 14,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 34.415,39 zł, oprocentowanie: zmienne 13,10% (WIBOR 12M + marża 6,00 p.p.) w skali roku, całkowity koszt kredytu: 9.415,39 zł (w tym prowizja 1,00% - 250,00 zł, odsetki 9.105,39 zł, opłata za prowadzenie rachunku 60,00 zł), 60 miesięcznych rat, 59 równych po 568,42 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 568,61 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 04.10.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Otwarcie przez kredytobiorcę rachunku ROR Konto TAK! z miesięczną opłatą za prowadzenie rachunku 1,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.