Rozliczenia pieniężne

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
Opłaty pobiera się od:Kwota
* wpłat gotówkowych na rachunki bieżące prowadzone w BS Kórnik 0,5 % nie mniej niż 5,00 zł
* wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach 0,8 % nie mniej niż 5,00 zł
Opłat nie pobiera się od:
* z tytułu podatków i opłat na rachunki Gminy Kórnik oraz Gminy Zaniemyśl, posiadających rachunek w BS Kórnik

z dnia 2019-10-15 g. 12:00
skupsprzedażśr. NBP
4.19054.40664.2949
3.81024.00043.8952
3.86873.94893.9000
4.81285.05234.9282

de minimis

de minimis plus

bfg

System Ochrony SGB