Handel zagraniczny, export-import, handel wewnątrzwspólnotowy

Bank Spółdzielczy w Kórniku zaprasza Państwa do korzystania z usług w zakresie rozliczeń w obrocie dewizowym.
Zapewniamy Państwu obsługę płatności handlu zagranicznego i wewnątrzwspólnotowego oferując realizację płatności eksportowych i importowych w formie:
  • Przelewów zagranicznych
  • Inkas dokumentowych i wekslowych
  • Inkas zagranicznych czeków bankierskich i kupieckich
Operacje realizowane są za pośrednictwem systemu SWIFT, EUROELIKSIR, EUROSORBNET, które gwarantują skrócenie czasu rozliczeń, większe bezpieczeństwo i niższe koszty realizowanych operacji.

 

z dnia 2019-11-20 g. 15:00
skupsprzedażśr. NBP
4.18494.44454.2917
3.79163.98153.8792
3.87153.95133.9126
4.89115.13475.0081

de minimis

de minimis plus

bfg

System Ochrony SGB