Handel zagraniczny, export-import, handel wewnątrzwspólnotowy

Bank Spółdzielczy w Kórniku zaprasza Państwa do korzystania z usług w zakresie rozliczeń w obrocie dewizowym.
Zapewniamy Państwu obsługę płatności handlu zagranicznego i wewnątrzwspólnotowego oferując realizację płatności eksportowych i importowych w formie:
  • Przelewów zagranicznych
  • Inkas dokumentowych i wekslowych
  • Inkas zagranicznych czeków bankierskich i kupieckich
Operacje realizowane są za pośrednictwem systemu SWIFT, EUROELIKSIR, EUROSORBNET, które gwarantują skrócenie czasu rozliczeń, większe bezpieczeństwo i niższe koszty realizowanych operacji.

 

z dnia 2019-10-15 g. 08:00
skupsprzedażśr. NBP
4.18734.40454.2969
3.80213.99273.8958
3.86783.94773.9104
4.80495.04404.8998

de minimis

de minimis plus

bfg

System Ochrony SGB