Komunikaty

Płatności mobilne Google Pay i BLIK już w naszym Banku

Kórnik, 01.08.2019 roku

usluga blik 20190801usluga google pay 20190801

Płatności mobilne Google Pay i BLIK
już w Banku Spółdzielczym w Kórniku

Od dzisiaj klienci Banku Spółdzielczego w Kórniku mogą korzystać z płatności mobilnych Google Pay i BLIK. To pierwsze z całej serii zaplanowanych wdrożeń pozwalających na dokonywanie nowoczesnych transakcji za pomocą smartfonu, smartwatcha lub komputera.

Klienci Banku Spółdzielczego w Kórniku mogą od dziś dokonywać transakcji z użyciem smartfonów i smartwatchy wykorzystując jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się aplikacji mobilnych. Wdrożenie BLIKA i Google Pay to pierwszy etap wprowadzania możliwości dokonywania nowoczesnych transakcji dla klientów naszego Banku. Już wkrótce planowane jest udostępnienie kolejnych usług w tym obszarze: płatności mobilnych Apple Pay i Garmin Pay.

Czytaj więcej...

Zmiana godzin funkcjonowania Oddziału w Zaniemyślu

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż zmianie ulegają godziny funkcjonowania Oddziału w Zaniemyślu, ul. Raczyńskiego 9.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. Placówka czynna będzie w godzinach:  8:00 - 15:45.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością
realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową.

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT – GODZINY GRANICZNE

Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym, złożone w Banku do godziny granicznej są przekazywane do rozrachunku w tym samym dniu roboczym, a złożone po godzinie granicznej przekazywane są do rozrachunku w następnym dniu roboczym za wyjątkiem przelewów EXPRESS ELIXIR.

Zlecenie płatnicze w formie EXPRESS ELIXIR złożone poza godzinami granicznymi nie zostanie zrealizowane.

Bank Spółdzielczy w Kórniku ustanawia następujące godziny graniczne dla poszczególnych Zleceń Płatniczych:

TYP PRZELEWUGODZINA GRANICZNA
ELIXIR 14:30
SORBNET* 14:30
EXPRESS ELIXIR** 24/H/7

* przelewy realizowane za pomocą systemu SORBNET nie są dostępne dla przelewów na rachunki US
** przelewy EXPRESS ELIXIR nie są realizowane na rachunki US

PRZELEW W OBROCIE DEWIZOWYMGODZINA GRANICZNA
PRZELEWY WYCHODZĄCE W TRYBIE OVERNIGHT 12:30
POZOSTAŁE PRZELEWY WYCHODZĄCE 14:30

Zmiana godzin funkcjonowania Centrali Banku

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż zmianie ulegają godziny funkcjonowania Centrali Banku w Kórniku, Plac Niepodległości 31.

Od dnia 1 września 2018 r. Bank czynny będzie w godzinach 8:30 - 16:15.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Kórniku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Kórniku z siedzibą w Kórniku, Pl. Niepodległości 31, 62-031 Kórnik, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005114, NIP 785-000-20-70, REGON 000506165, zwany dalej „Bankiem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Czytaj więcej...

Gry hazardowe w sieci Internet

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Kórniku informujeme, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet.

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/.

 Gry hazardowe w sieci Internet

Chwilowy brak dostępu do kursów walut SGB.

de minimis

de minimis plus

bfg

System Ochrony SGB